bel voor meer informatie 06-119 598 26

Dorpshuis De Arne te Arnemuiden valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Verenigingsgebouw de Arne. Het bestuur zet zich in om het dorpshuis De Arne beschikbaar te houden voor de huidige gebruikers en alle inwoners van Arnemuiden en omgevng. Hierdoor is er een centrale plaats binnen de Arnemuidse gemeenschap voor diverse sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor instandhouding van dit dorpshuis. Onder haar verantwoordelijkheden vallen de juridische en financiële aspecten die met de instandhouding te maken hebben.

Dit betekent dat zij toeziet

  • op naleving van algemene en daarvan afgeleide regels t.a.v. veiligheid, openingstijden, horeca-activiteiten en evenementen;
  • op de financiële draagkracht van de stichting;
  • op de staat van het gebouw. 

Het bestuur bestaat uit: 

Wim Dodmond - voorzitter
Bart de Ruiter  - penningmeester
Kees de Ridder - secretaris
Joost Adriaanse - bestuurder
Martien Meedendorp - bestuurder
Jos Ventevogel - bestuurder
Liesbeth Marteijn - bestuurder 

:
: